Cuart granulat

cuart granulatProdusul cuarț granulat se obține prin uscarea și clasarea a nisipului cuarțos spălat și se folosește la filtrarea apei, foraje, puțuri de apă, la sablarea suprafețelor metalice și la sablarea pereților. Iar nisipul cuarțos se utilizează la fabricarea adezivelor sau a mortarelor uscate pentru zidărie, tencuieli și finisaje; pentru pardoseli din rășini epoxidice și întăritor de pardoseală, la terenuri de sport cu iarbă artificială, terenuri de golf, la locuri de joacă pentru copii.

Compania Bega Materiale Industriale este cea mai mare și important producator de nisip cuarțos, cuarț granulat în România. În oferta variată a companiei găsisți următoarele produse: nisipuri cuarțoase, argile plastice și refractare, micronizate de siliciu și feldspat, talc și bentonite. Aceste produse acoperă o paletă largă de aplicații ca: metalurgie și turnătorie, ceramică, sticlă, foraj, hidrotehnică, construcții, filtrarea apei, hrană si așternuturi igienice pentru animale. Materia primă supusă prelucrării se extrage din carierele proprii.

În procesul de exploatare și prelucrare a materialului nisip cuarțos nu se utilizează substanțe chimice, ce să-i schimbe proprietățile fizico-chimice naturale din zăcământ. Produsele nisip cuarțos și cuarț granulat nu sunt toxice, nu necesită nici o precauție în manipulare prin contact direct sau neprotejat, nu dăunează mediul acvatic și nu conțin impurități de natură organică. Nisipul cuarțos nu este inflamabil și nu întreține arderea. Compania Bega Materiale Industriale poate livra produsele nisip cuarțos și cuarț granulat în diverse sorturi granulometrice, în funcție de utilizările și necesitățile clienților, și sunt ambalate în saci de rafie de 40 kg, iar comenzile pot fi livrate în toată țara.